نحوه عمل جراحی تعویض مفصل زانو

رای انجام عمل جراحی تعویض مفصل زانو شما ممکن است تحت بیهوشی عمومی (یعنی تمامی بدن کاملا به خواب رفته است) یا بیهوشی اپیدورال ( یعنی بیهوشی از کمر به پایین) قرار بگیرید. سپس یک برش به اندازه ۸ تا ۱۲ اینچ در قسمت جلوی زانو ایجاد می شود . در طی عمل قسمت آسیب دیده مفصل زانو از سطح استخوان آن برش داده میشود سپس سطح مفصل زانو به نحوی برش داده می شود که با فرم مفصل مصنوعی زانو همخوانی داشته باشد .

یک قسمت از مفصل مصنوعی زانو به سر استخوان ران متصل می شود ، سپس قسمت های دیگر به سر استخوان و به کشکک زانو با کمک چسب یا یک وسیله مخصوص اتصال داده می شوند. سپس مفاصل و لیگامنت های اطراف زانو در محل مناسب خود جاسازی و همچنین بازسازی میشوند تا از مفصل مصنوعی پشتیبانی کنند و مفصل بتواند به خوبی عمل کند.
 توانبخشی پس از جراحی های زانو از اهمیت حیاتی برخوردار است .بسیاری از عمل های جراحی تعویض مفصل  که موفقیت آمیز نیست به دلیل عدم استفاده بیمار از روش های صحیح مراقبت و فیزیوتراپی پس از عمل می باشد، در اینصورت ماهیچه ها ضعیفتر از قبل می شود و دامنه حرکتی مفصل محدودتر می شود. در کلینیک تخصصی زانو برنامه توانبخشی شامل فیزیوتراپی و ورزش با توجه به میزان بهبودی و شرایط جسمانی بیمار برای وی تجویز می شود. نحوه صحیح انجام تمرینات در خانه به بیمار آموزش داده می شود و در هر جلسه درمانی بیمار معاینه می شود تا از روند بهبودی وی اطمینان حاصل شود 


منبع این نوشته : منبع
مفصل ,زانو ,بیمار ,داده ,قسمت ,جراحی ,تعویض مفصل ,مفصل مصنوعی ,مفصل زانو ,جراحی تعویض ,مصنوعی زانو